För vem är Moderaterna?

För ett litet tag sedan så dök det upp en diskussion på facebook om möjligheten att både utrycka sig liberalt och vara med i Moderaterna, dessutom arbeta aktivt inom moderat politik. Det var en kort men informativ diskussion, som slutade med att personen som frågat tackade för krossade fördomar om att Moderaterna skulle vara reserverat för konservativa stofiler, inte ordagrant, men min känsla var sådan.

Frågan uttrycktes i respons på en med-Moderats önskan om mer frihet – som i mindre byråkrati, mindre stat och fokus på folket som uppdragsgivare åt politiken och inte tvärtom. Tvivel uttrycktes från den frågande om detta verkligen kunde vara moderat, står inte Moderaterna för en konservativ syn som försvårar samarbetet med liberala partier och får de “vänstra” delarna av Alliansen och oss själva att göra avsteg från grundläggande värderingar?

– Inte alls, argumenterade vi moderater. Det ryms en stor dos liberalism inom M, och har så gjort. Dock är det skillnad på frihetlig liberalism och socialliberalism, den senare är inte riktigt förenlig i alla delar eftersom den alltför mycket tillåter en stor stark stat, som styr människor in på bara skinnet. På en konstig vänster, så att säga. Själv är jag närmast libertariansk och har inga värderingsmässigt konservativa böjelser (familjens helgd osv) och trivs ändå utmärkt inom M eftersom de med konservativa värderingar inte vill att staten ska styra detta ändå. Vi har i huvudsak den ekonomiska politiken gemensam, liksom konsekvenspolitik, även om jag personligen vill kapa statens omfattning snabbare än både Liberalerna, och många moderater för den delen.

Diskussionen tydliggjorde också en annan gränsdragning: den mellan konservativa emotionella värderingar, respektive de mer objektiva värderingarna kring sakfrågor, utformning av statens och det gemensammas funktioner, såsom ekonomisk politik och rättspolitik. Min uppfattning är att det förra värderingskonceptet, det privata och personliga, har för moderater generellt just en privat gräns. Till skillnad från socialism vill vi inte pådyvla andra våra personliga värderingar. Vi fokuserar på de av nödvändighet gemensamma områdena, det grundläggande vi måste komma överens om för att samhället ska fungera. Företagandets villkor och skydd mot brottslighet är sådana saker, inte hur din familjekonstellation ser ut eller varifrån du kommer. Sådant lämnade vi för 100 år sedan.

Lynn Thulin

Tyringemoderaterna

Tappade uppkopplingen