Nyheter

Idag blev det spontankampanj på Torget i Hässleholm med bra resultat. Många intresserar sig för politik och de goda samtalen om hur kommunen såväl som Moderaterna som parti tar sig framåt efter turbulenta tider var konstruktiva. Tack till alla som var med, Hans Wallmark, Lars Johnsson, Jörgen Nilsson, Lynn Thulin, Axel Johnsson och Johan och Kristina Berglund! Alltid lika stabilt gäng 🙂

Välkommen på årsmöte!

Inbjudan till Årsmöte

15 februari kl 18.30 på Tyringe museum
Årsmötestalare Pontus Lindberg, regionråd Region Skåne, om det framtida Skåne, vägar och kollektivtrafik

Kaffe och lättare förtäring finns
Handlingar kommer finnas på plats samt på denna sida en vecka innan årsmötet eller fås via ordförande

Vänliga hälsningar

Lynn Thulin, 0739-593329

 

Programblad med politikers och kandidaters presentationer

Tyringemoderaterna och Moderaterna i Västra Göinge har skapat ett gemensamt övergripande programblad med presentationer av vad vi vill göra för Hässleholms kommun och Moderaternas utveckling framåt. Vill du ha ett ex eller få broschyren mailad som PDF? Hör av dig!

   

För vem är Moderaterna?

För ett litet tag sedan så dök det upp en diskussion på facebook om möjligheten att både utrycka sig liberalt och vara med i Moderaterna, dessutom arbeta aktivt inom moderat politik. Det var en kort men informativ diskussion, som slutade med att personen som frågat tackade för krossade fördomar om att Moderaterna skulle vara reserverat för konservativa stofiler, inte ordagrant, men min känsla var sådan.

Frågan uttrycktes i respons på en med-Moderats önskan om mer frihet – som i mindre byråkrati, mindre stat och fokus på folket som uppdragsgivare åt politiken och inte tvärtom. Tvivel uttrycktes från den frågande om detta verkligen kunde vara moderat, står inte Moderaterna för en konservativ syn som försvårar samarbetet med liberala partier och får de “vänstra” delarna av Alliansen och oss själva att göra avsteg från grundläggande värderingar?

– Inte alls, argumenterade vi moderater. Det ryms en stor dos liberalism inom M, och har så gjort. Dock är det skillnad på frihetlig liberalism och socialliberalism, den senare är inte riktigt förenlig i alla delar eftersom den alltför mycket tillåter en stor stark stat, som styr människor in på bara skinnet. På en konstig vänster, så att säga. Själv är jag närmast libertariansk och har inga värderingsmässigt konservativa böjelser (familjens helgd osv) och trivs ändå utmärkt inom M eftersom de med konservativa värderingar inte vill att staten ska styra detta ändå. Vi har i huvudsak den ekonomiska politiken gemensam, liksom konsekvenspolitik, även om jag personligen vill kapa statens omfattning snabbare än både Liberalerna, och många moderater för den delen.

Diskussionen tydliggjorde också en annan gränsdragning: den mellan konservativa emotionella värderingar, respektive de mer objektiva värderingarna kring sakfrågor, utformning av statens och det gemensammas funktioner, såsom ekonomisk politik och rättspolitik. Min uppfattning är att det förra värderingskonceptet, det privata och personliga, har för moderater generellt just en privat gräns. Till skillnad från socialism vill vi inte pådyvla andra våra personliga värderingar. Vi fokuserar på de av nödvändighet gemensamma områdena, det grundläggande vi måste komma överens om för att samhället ska fungera. Företagandets villkor och skydd mot brottslighet är sådana saker, inte hur din familjekonstellation ser ut eller varifrån du kommer. Sådant lämnade vi för 100 år sedan.

Lynn Thulin

Tyringemoderaterna

Välkommen till Tyringemoderaterna!

Tyringemoderaterna värnar kransorternas betydelse för Hässleholms kommun. Vi har medlemmar från Tyringe, Finja, Västra Torup, Hörja, Matteröd, Röke… ja, alla orter väster om Hässleholms stad! I vår kommun ska det vara lätt att driva företag, att leva och bo och att utvecklas och utveckla. Kransorternas företagande måste ges bättre förutsättningar, våra byar måste billigare och enklare kunna byggas, och vi måste kunna ha bra vägar och kommunikationer mellan byarna.

Vill du vara med och påverka för ett bättre samhälle? Har du tips och idéer? Kontakta oss på sociala medier, mail eller telefon!

Styrelsen består av:

Lynn Thulin, ordförande

tel 0739593329, mail lynn.thulin snabela gmail.com

Mats Erlingsson, vice ordförande

Gunilla Zadig, kassör

Martin Forsén, IT/web

Johan Berglund, ledamot

Sven-Ingvar Jönsson, ledamot

Göran Risell, ledamot

Kristina Lind, ledamot

 

Länk till: Tyringemoderaterna på Facebook för snabba meddelanden!

 

 

 

 

Tappade uppkopplingen