Kandidater valet 2018

Våra kandidater

Lynn Thulin 

Region och kommunfullmäktige

Det finns mycket att göra för Hässleholms kommun. Vi ligger bland nationella botten i alla viktiga rankningar, från företagarnas nöjdhet till elevers prestation och villaägarnas frihet. Det finns det ingen anledning att göra! Det är dags att Hässleholm och Skåne tar ett stort kliv fram, genast. Receptet heter mindre politik, och mindre offentlig sektor – och låt invånare, företagare och människors naturliga önskan att skapa ta plats istället. Samtidigt som rättsstaten säkras, även på kommunalt plan. En mer rationell och ordentligt blå Moderat politik helt enkelt.

 

Johan Berglund

Kommunfullmäktige och Region

Mitt engagemang är för de i samhället som inte alltid kan göra sig hörda. Barn och ungdomar. Äldre och sjuka. Vården ska anpassas till patienten, inte tvärtom! Skolan ska ge varje barn förutsättningar efter deras behov, stöd till de som har det kämpigt och utmaningar till de som har lätt för det. För att lyckas med det krävs stor valfrihet och möjlighet att påverka. Vården behöver organiseras så att äldre får ett eget “spår” vid akut sjukdom. Åldrande befolkning är en utmaning som kräver nytänkande, inte bara inom vården utan i samhället i stort.

 

Kristina Berglund

Kommunfullmäktige och Region

Lokalt vill jag vara med om att fortsätta det arbete som Hässleholm Miljö AB bidrar till för att skapa förutsättningar för en hållbar framtid i form av renhållning och fjärrvärme. Regionalt intresserar jag mig för att Skånetrafiken fungerar för resor till såväl jobb och skola som att ta sig till sjukvården eller olika fritidsaktiviteter runt om i Skåne. Det ska finnas god kollektivtrafik att tillgå även i en kommun som Hässleholm och vi behöver busslinjer i de delar som inte ligger i närheten av en järnvägsstation, som exempelvis gamla linje 531.

 

Mats Erlingsson

Kommunfullmäktige                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Företagarfrågor och valfrihetsfrågorna ligger mej varmt om hjärtat. Landsbygden måste kunna utvecklas i en positiv riktning därför behöver regelkrånglet minska.

 

 

 

Joakim Karlsson

Kommunfullmäktige och Riksdag

Telefon: 070-6556851    Facebook     Mail

“Politik skall baseras på fakta. Sunt förnuft. Och konsekvensanalys.”

Ekonomin skall skötas ur skattebetalarnas synvinkel och de politiska besluten skall verka för att ge medborgarna största möjliga frihet och möjlighet att förverkliga sig och sina drömmar.

Jag har under mer än femton år drivit ett medelstort handelsföretag, men alltid varit intresserad av politik. Jag har en vilja att vara med och påverka, utveckla och förbättra.
Jag anser att man måste våga ta tuffa beslut. Att man måste våga stå för sina åsikter och att politiker och tjänstemän skall hjälpa medborgarna att göra rätt, inte stjälpa genom att leta fel.

Det enda sättet att vinna förtroende är att vara ärlig, påläst och tala sanning.
Att anpassa sin politik eller sina ståndpunkter efter andra är att ge upp ledarpositionen och sätta sig i baksätet.
Jag vill att Moderaterna skall vara den självklara och rakryggade ledaren för landet Sverige.

Det jag brinner mest för, är:

Arbetslinjen.
Det måste bli enklare att driva företag, billigare att anställa och vi måste få större trygghet för våra småföretagare.
Vi har alla ett ansvar att göra vårt bästa och bidra till samhället. Bidrag skall vara en tillfällig lösning, inte en permanent försörjning.

Vi skall ha ett bra socialt skyddsnät för den som behöver det, men det skall alltid löna sig att arbeta och det måste finnas incitament för att jobba. Därför skall vi alltid kräva en motprestation för alla stöd och bidrag.

Integrationen.

Vi måste ha en politik som möjliggör att nya svenska medborgare kommer in i samhället, får en egen försörjning och en framtidstro.
Samtidigt måste vi vara tydliga med skyldigheterna. Att man har ett eget ansvar att anpassa sig till samhället. Att ta till sig värderingar som jämställdhet och allas lika värde.

Vi måste ha en nolltolerans mot hedersförtryck och religiös våldsbejakande extremism.
Det är inte en human flyktingpolitik att ta emot fler människor än vi kan integrera.

Tryggheten.

Polisen måste få de resurser den behöver för att kunna ingripa och utreda alla brott. I hela Sverige.
Att Polisen måste prioritera grövre brott framför mängdbrott är ett misslyckande.
För alla som utsätts för snatteri, inbrott och misshandel är det något väldigt allvarligt som har hänt. Man har rätt att bli tagen på allvar och få sitt ärende utrett med saklighet och engagemang.

Polisen måste även få de resurser som krävs för att upprätthålla tryggheten på gator och torg.

Det offentliga rummet är vårt gemensamma rum och skall inte få begränsas av kriminalitet.

Lantbruket.

Om hela Sverige skall leva, måste vi ha ett levande lantbruk. Den ständigt minskande livsmedelsproduktionen i Sverige är ett problem. Inte bara för att hålla markerna öppna och för den biologiska mångfalden, utan även ur ett säkerhetsperspektiv. Målet måste därför vara att vi skall vara självförsörjande på livsmedel. Vid en större kris måste vi kunna se till att befolkningen inte svälter ihjäl. Det kan vi inte i dagsläget.
Vi skall ställa samma krav på importerad livsmedel som på den vi producerar själva. Vi skall inte godkänna att importerad livsmedel produceras under förhållanden som hade gett de svenska bönderna djurförbud eller höga böter.

Om jag får väljarnas förtroende att representera dem i riksdagen kommer jag att göra allt som står i min makt för att påverka politiken i Moderat riktning. Verka för att påverka den Moderata politiken i den riktning jag här beskrivit och vara en bro mellan väljarna i distriktet och makten i Stockholm.

Jag vill även vara en aktiv opinionsbildare och länk till medborgarna via sociala medier.

Sverige kan mer och nu är det dags att visa hur!

Tappade uppkopplingen