Tyringebloggen

Vi som är aktiva i Tyringemoderaterna har många tankar och idéer som vi vill dela med oss av till medlemmar, sympatisörer och allmänhet. På denna bloggsida får du ta del av allt ifrån personliga reflektioner över samhällsfrågor till anekdoter från den lokala politiken. Den som skriver ansvarar själv för sitt innehåll, och vi vill att många tankar och åsikter ska rymmas inom vår ram! Vi utmanar, och vi har roligt! Alltid med en fast grund i den stora liberal-konservativa sfären.

Tappade uppkopplingen