Framtidsfrågor och budget

Politik handlar om prioriteringar. En politik för framtiden anger inte bara en mängd nya områden som vi behöver lägga pengar på, den anger också vilka frågor vi inte längre ska lägga pengar på. En ekonomi i balans, och att politiska beslut bidrar till kärnverksamhetens stabilitet är grundläggande för oss.

Tappade uppkopplingen