En god vård och ett nära samhälle

Sjukvård och Regionfrågor

Sjukvården är en kommunal fråga lika mycket som en regional. Att det finns ett bra samarbete med Region Skånes vårdcentraler och sjukhus till den kommunala omsorgen är viktigt framförallt för äldre och de med komplexa behov. Hittar vi innovativa lösningar här så löser vi också en av de allra tyngsta posterna för vår ekonomi.

Ett annat område där vi inte är helt ensamma är trafik och kollektivtrafik. Där har både Region Skåne och staten sitt att säga till om, och här lobbar vi för full kraft för bredare vägar, och lokala bussar. Det finns lösningar, men vi måste tänka om.

Tappade uppkopplingen