Prioritera kärnverksamheten!

Kärnverksamhet: trygghet, omsorg och social

Grundläggande för en stark by, en stark stad, ort och ett starkt land, är att människors grundläggande behov tas om hand på ett självklart sätt. När människor börjar tvivla på att detta sköts korrekt så avtar stödet för en skattefinansierad stat och missnöjet ökar i kommunerna. Det gör det med rätta. Vi prioriterar trygghet på gator och torg, en garanterad välfärd för de äldre som betalat skatt hela livet och att kraft läggs på grundläggande socialt stöd förankrat i kunskap och inte ytterlighetsprojekt.

Tyringemoderaterna verkar för att alla nya politiska löften och budgetförslag ställs mot frågan: Är vi hemma med kärnverksamheten?

Tappade uppkopplingen